İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak amacımız; öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, kendilerini gerçekleştirmeleri yolunda rehberlik etmek, yaşadıkları zorluklarda çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır.

Rehberlik Servisi, tüm öğrencilere süreç ve çözüm odaklı yaklaşan bir rehberlik felsefesini esas alır. Lokman Hekim Rehberlik öğretmenleri, bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında, öğrencinin arkadaşlık ilişkilerinden veli-öğretmen iletişimine, problem çözmesine ve karar verme becerilerinin gelişmesi konularında aktif rol oynar. Aynı şekilde rehber öğretmenler, öğrencinin okula devamını, derslere katılımını, sınav performanslarını, okul içi davranışlarını yakından takip eder, gerekli durumlarda ders öğretmenleriyle işbirliği yapar, velileri süreçler hakkında bilgilendir. Ayrıca zaman ve kaygı yönetimi gibi konularda yapılan öğrenci-veli seminerleri ve ilgili rehberlik çalışmaları yaparak öğrenci başarısını önemli ölçü̈ de artırır.

Lokman Hekim Eğitim Kurumları sadece öğrencilerimize değil, velilerimize yönelik olarak da hizmet vermektedir.

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN HİZMETLER

 • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI  

Oryantasyon; kelime anlamı olarak rehberlik etme, yönlendirme anlamı taşımaktadır. Okulda oryantasyon; Aramıza yeni katılan öğrencilerimizle, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için, okulun fiziki olarak tanıtılması, tanışma ve kaynaştırma etkinlikleri, sosyal destek içeren bir çalışma yapılır. Öğrenci  yeni ortamını ve içinde yer alacağı durumları görmesi, bunlara alışması ve mevcut şartları kabullenebilmesi için; yakın çevreyi, okulu tanımaya yönelik yapılacak çalışmaları kapsamaktır.

 •   AKADEMİK GELİŞİM

Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme ve başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

 • VERİMLİ DERS ÇALIŞMA METOTLARI
 • SINAV KAYGISI
 • DİSİPLİN SORUNLARI
 • DUYGUSAL GELİŞİM
 • MOTİVASYON
 • İLGİ VE YETENEKLERE GÖRE HEDEF BELİRLEME
 • KARİYER PLANLAMA

 

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLER

 • SEMİNERLER

Yılda iki defa belirlenen hedefler doğrultusunda rehber öğretmenlerimiz tarafından velilere yönelik seminerler organize edilir.

 • BÜLTENLER

Her dönemlerde çeşitli konularda bültenler velilere telefon aracılığıyla bildirilir.

 • VELİYE YÖNELİK BİLGİLENDİRME

Okulda yapılan KİT sınavı, yazılılar ve sınıf rehberlik çalışmaları hakkında velilerimizi bilgilendirici çalışmalar sınıf danışmanı aracılığı ile mesaj ve telefon yoluyla yapılır.

 • BİREYSEL DANIŞMA HİZMETLERİ        

Öğrenciler ve veliler ile randevulu bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her öğrenci ve veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır.